API Documentatie

/cities (Woonplaatsen)

Haal alle woonplaatsen op die aan een bepaalde zoekopdracht voldoen.

https://api.adresdata.net/cities

Request parameters

Alle parameters zijn optioneel.

Voorbeeld request
https://api.adresdata.net/cities?include=municipality,province&containing=52.1551985,5.3866942&geometry=wgs84
name
Filter op een bepaalde woonplaats naam. Alleen exacte matches worden teruggegeven.
include
Kommagescheiden lijst met namen van objecten die je per woonplaats erbij wilt hebben in het response. Kan één of meer van de volgende namen zijn:
- municipality de gemeente
- province de provincie (Werkt alleen i.c.m. municipality)
municipality.name
Filter op een bepaalde gemeente naam. Alleen exacte matches worden teruggegeven. Werkt alleen wanneer municipality in de include staat.
province.name
Filter op een bepaalde provincie naam. Alleen exacte matches worden teruggegeven. Werkt alleen wanneer province in de include staat.
containing
Geef alleen woonplaatsen terug waar het meegegeven coördinaat zich in bevindt. In praktijk zal dit de resultset meestal beperken tot één resultaat. De X en Y coördinaten (of latitude en longitude) moeten gescheiden zijn met een komma.
geometry
Naam van het coördinatenstelsel waarin geometrische objecten worden teruggegeven. Kan één van deze waarden zijn:
- rd (standaard)
- wgs84
Voor meer informatie zie: Coördinaten & geometrie.
limit
Maximum aantal resultaten dat teruggegeven mag worden.
Standaard: 25
Minimum: 1
Maximum: 100
offset
Aantal resultaten dat overgeslagen moet worden.
Standaard: 0
Minimum: 0
Maximum: 10

Response velden

id
ID van de woonplaats.
name
Naam van de woonplaats.
postcodeAreas
Alle 4-cijferige postcodes die binnen deze woonplaats gebruikt worden.
Voorbeeld response
{
  "result": [
    {
      "id": "1664",
      "name": "Amersfoort",
      "postcodeAreas": [
        "3811",
        "3812",
        "3813",
        "3814",
        "3815",
        "3816",
        "3817",
        "3818",
        "3819",
        "3821",
        "3822",
        "3823",
        "3824",
        "3825",
        "3826"
      ],
      "municipality": {
        "id": "0307",
        "name": "Amersfoort",
        "province": {
          "name": "Utrecht"
        }
      }
    }
  ]
}